Rioolvervanging Van Maerlantpark

Project gereed!
 • Vervangen riolering
 • Wegonderhoud
 • Hemelwater- en drainagestelstel
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vervangen groenvoorziening
In de voorgaande jaren heeft de gemeente al een deel van het Van Maerlantpark vernieuwd. Het laatste deel van de riolering in het Van Maerlantpark is in 2018 vervangen. Daarbij is ook een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan het stelsel voldoende hemelwater afvoeren naar de singel. De straat is opgehoogd en de verharding is vervangen. Er is een aangepast verlichtingsplan gemaakt. Daar waar nodig, zijn lichtmasten vervangen/verplaatst. Ook is de beplanting vervangen. Bomen met een slechte vitaliteit zijn gerooid en zo veel mogelijk vervangen door een duurzamere soort.

Voortgang

Eind 2016 is de voorbereiding van het project opgestart. NUTS-bedrijven hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt kabels en leidingen te vernieuwen en/of te vervangen. Het project is eind 2018 afgerond.
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding project

 • Werkzaamheden NUTS-bedrijven

 • Uitvoering gemeente

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010-2848490Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag