Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO)

  • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
  • Prettige leer- en werkomgeving
  • Goede spreiding en beperkte leegstand
  • Samenhang met gebiedsontwikkelingen
30 nov

Locatiekeuze tijdelijke schoolhuisvesting

Bij de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) krijgt onder meer de Eben Haëzerschool een nieuw gebouw. Voordat met de bouw van de nieuwe school kan worden begonnen, dient de Eben Haëzerschool tijdelijk op een andere plek te worden gehuisvest. Daarvoor is de keuze gevallen op de locatie aan de Lijstersingel, in de directe nabijheid van De Bouwsteen.

De zoektocht

In de zoektocht naar een geschikte locatie, zijn er drie kansrijke locaties besproken met de direct omwonenden. Dat ging om de locatie Beemsterhoek (Het Ontdekrijk+), Amandelpark en Lijstersingel (De Bouwsteen+).

 

De locatie Lijstersingel

De locatie aan de Lijstersingel biedt de beste mogelijkheden voor een verkeers- en kindveilige inpassing. Bovendien biedt het bestemmingsplan al mogelijkheden voor de plaatsing van een tijdelijk schoolgebouw.

 

Omwonenden hebben wel een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking. Met name de zorgvuldige inpassing van het gebouw, het schoolplein en de parkeerplaatsen is een belangrijk aspect, zodat de veiligheid van de kinderen niet in het geding is. Bovendien is geopperd om het schoolrooster af te stemmen op dat van de al aanwezige scholen, zodat de verkeersdruk kan worden verdeeld. De tijdelijke huisvesting mag in ieder geval NIET in het vernieuwde Lijsterpark komen.

 

Verdere uitwerking

Met die aandachtspunten gaan we aan de slag. De plannen voor de tijdelijke huisvesting – en de exacte positie daarvan - worden de komende weken verder uitgewerkt in samenwerking met de Eben Haëzerschool en De Bouwsteen.

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan de kwaliteit van de Capelse schoolgebouwen. Doel is om een prettige leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen en werknemers, waarbij wordt gestreefd naar een goede spreiding en beperkte leegstand van schoolgebouwen. In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is de route uitgestippeld die moet leiden tot voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Soms ook in samenhang met vastgestelde en beoogde gebiedsontwikkelingen.

De Eben Haëzerschool krijgt een nieuw schoolgebouw. Tijdens de bouw van het nieuwe gebouw worden de leerlingen tijdelijk gehuisvest in een nieuw gebouw naast de Bouwsteen aan de Lijstersingel, dat na de meivakantie 2019 in gebruik genomen gaat worden.

 

Voor de nieuwe school wordt nieuwbouw gerealiseerd op de huidige locatie van de Capelse Schoolvereniging (CSV), aan de Alkenlaan 91 in Capelle aan den
IJssel. De Eben Haëzerschool en de Rehoboth school zullen gaan fuseren. De oplevering zal plaatsvinden in het schooljaar van 2021.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Robin van GaalStuur een bericht
06 2797 9364