Uitwerkingsvisie Capelseweg

Een aantrekkelijk entree naar het stadshart van Capelle
 • De entreeroute langs oud en nieuw Capelle
 • Het behouden van het historische karakter
 • Aandacht voor verkeersveiligheid
De Capelseweg is een belangrijke entreeroute vanaf de A20 naar het centrum van Capelle. Deze route loopt door via de Kanaalweg en Rivierweg tot bijna aan de Hollandsche IJssel. In de Gebiedsvisies Landelijk Capelle en Centraal Capelle is aandacht voor verbetering van alle toegangswegen naar en in het centrum, waaronder de Rivierweg en de Kanaalweg. De Capelseweg wordt in navolging daarop verder uitgewerkt om ook hier een aantrekkelijke aanrijdroute van te maken. Hierbij moet er aandacht zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en meer zichtbaarheid van de groene omgeving (waaronder het Schollebos) eromheen.

Bij de visievorming en uitwerking van zowel de Kanaalweg als de Rivierweg is rekening gehouden met de ligging, het behouden van historische elementen in het gebied en de samenhang van de omgeving. Het gedeelte van de Capelseweg, ter hoogte van Sportpark Schenkel, bestaat voornamelijk uit woningen en heeft hiermee een ander karakter dan de Kanaalweg, waar vooral dienstverlenende bedrijven de uitstraling bepalen.

Doe mee!

Samen met  omwonende en bewoners zijn wij in gesprek over de kansen en aandachtspunten in het gebied ter verbetering van de Capelseweg. Zo zijn er al diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de Gebiedsvisie Landelijk Capelle waarbij de eerste ambities en ideeën zijn verkend.

Voortgang

Dit project wordt in navolging van de Gebiedvisie Landelijk Capelle uitgewerkt. Dit zal in 2020 zijn.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Opstellen uitwerkingsvisie voor de Capelseweg

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline BerghoutStuur een bericht
010-284 8772 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag