Veilige fietsoversteekplaatsen Kapellekensbaan en Vlinderbaan

Verbeteren verkeersveiligheid op fietsoversteekplaatsen Kapellekensbaan en Vlinderbaan
 • Veilige fietsoversteekplaats
 • Verbeteren verkeersveiligheid
 • Kapellekensbaan en Vlinderbaan
De fietsoversteekplaats van de Kapellekensbaan naar de Vlinderbaan wordt aangepast, zodat het voldoende breed is en daarmee veilig en overzichtelijk genoeg wordt vormgegeven.

Het project Verkeersveiligheid 50 km/h-wegen Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

Op 15 februari 2016 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden om bewoners te informeren en informatie op te halen.

Op 30 juni 2016 vond een tweede bijeenkomst plaats. Daarin is het maatregelenpakket aan de bewoners voorgelegd.

In het tweede kwartaal van 2017 is het definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Op dit moment worden de aanlegtekeningen opgesteld. We verwachten in 2019 en 2020 de werkzaamheden te gaan uitvoeren.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding

 • De aanpassing van de oversteekplaats

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010-284 84 90maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag