Verbeteren verkeersveiligheid bochten in de Hermitage

  • Verbeteren verkeersveiligheid
  • Te krappe bochten Hermitage
De Hermitage heeft een smaller wegprofiel dan andere wegen in de omgeving. Een smaller wegdek reduceert de snelheid, maar in het wegprofiel van de Hermitage zitten ook een aantal bochten. Smalle bochten leiden tot niet comfortabel en veilig passeren. Daarom wordt er gekeken naar een mogelijkheid om dit anders in te richten. Zo kunnen de bochten beperkt verbreed worden, bij het toepassen van deze oplossing wordt er geen snelheidsverhoging verwacht.

Het project Verkeersveiligheid 50 km/h-wegen Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

15 februari 2016 eerste bijeenkomst: Informeren en ophalen van informatie bij de bewoners

30 juni 2016 tweede bijeenkomst: Voorleggen maatregelenpakket aan de bewoners

Momenteel worden de laatste technische details uitgewerkt

Tweede kwartaal 2017: Vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline van der WoudeStuur een bericht
06 – 21 16 33 54010 - 284 8714maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag