Verbeteren verkeersveiligheid Schollevaar

Schollevaar verkeersveilig
  • Veiligere gebiedsontsluitingswegen
  • Herinrichting kruisingen
  • Meer 30 km/h zones
In de afgelopen jaren vroegen de bewoners uit de wijk Schollevaar aandacht voor de verkeersonveiligheid op de Burgemeester van Dijklaan, de Burgemeester van Beresteijnlaan en de Operalaan. Hier zijn helaas diverse verkeersongevallen gebeurd. Daarom nemen we maatregelen om de rotondes, voetgangersoversteekplaatsen, kruispunten en bochten verkeersveilig te maken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende maatregelen die de verkeersveiligheid in Schollevaar ten goede komen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline van der Woude
06-21163354010-2848714Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag