Werkzaamheden Aïda - Norma

Wij investeren in uw wijk!
 • Vervangen riolering
 • Aanleg hemelwater- en drainagestelsel
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Vervangen beplanting
 • Nieuw verlichtingsplan
De riolering in de omgeving van Aïda en Norma is aan vervanging toe. De werkzaamheden die wij moeten doen geven helaas (enige) overlast in de omgeving. Om de overlast te beperken, voeren we een aantal werkzaamheden tegelijkertijd uit. De openbare verlichting wordt nl. ook meegenomen in het project. Hiervoor wordt een nieuw verlichtingsplan gemaakt. Indien noodzakelijk, worden lichtmasten vervangen. Ook zal er nieuwe beplanting komen.

Werkzaamheden zoals:

 • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool). Hiermee wordt voldoende hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Zo bereiden we ons voor op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien waar we in de toekomst mee te maken krijgen.
 • Het plaatsen van ondergrondse (afval)containers, indien mogelijk.
 • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.
 • Het optimaliseren van de parkeerruimte en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
 • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan in de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.

Daarnaast krijgen nutsbedrijven de mogelijkheid hun leidingen te vervangen of onderhoud aan hun leidingen te plegen.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010 - 284 8490Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag