Werkzaamheden Alouette Erf

Wij investeren in uw wijk!
 • Vervangen riolering
 • Ophogen verharding
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vervangen beplanting
 • Renoveren voetgangersbruggen
In het Alouette Erf is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk ernstige verzakkingen. Dit wordt aangepakt. Wij streven ernaar de inrichting van de buurt te verbeteren in overleg met de bewoners. Deze verbetering houdt ook in het renoveren van twee voetgangersbruggen, het uitvoeren van een nieuw verlichtingsplan en de vervanging van planten. Hiermee krijgt de wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

Op 18 februari en en 11 maart hebben twee inloopavonden voor de bewoners plaatsgevonden in het Wijkcentrum Schollevaar. De avonden hadden een informeel karakter en zijn zeer goed bezocht. De definitieve tekeningen zijn inmiddels vastgesteld en toegevoegd onderaan deze pagina.

 

Op korte termijn zal de aanbestedingsprocedure starten. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in de eerste helft van juni. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Enkele weken voor de start van de uitvoering zal meer informatie gegeven worden over planning, fasering en bereikbaarheid.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010-2848490Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag