Werkzaamheden Arica - WaterWeg

Wij investeren in uw wijk!
 • WaterWeg
 • Vervangen riolering
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Optimaliseren parkeerplaatsen
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vernieuwen groen
11 okt

Europese partners bezoeken Capels project WaterWeg

Op 11 oktober bezochten de Europese partners Capelle. We doen mee aan een programma waarbij partijen uit verschillende Europese landen leren van elkaars aanpak om wateroverlast aan te kunnen. Wateroverlast is een van de gevolgen van ons nieuwe klimaat dat naast hele droge periodes ook hele natte periode met hevige regenval kent.

Van 10 tot en met 12 oktober bezoeken de Europese partners van het subsidieprogramma STAR2Cs (two seas/twee zeeën) Capelle. Vanmiddag werd de WaterStraat op het terrein van de TU in Delft bezocht. Dit is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties. (zie de foto).

De riolering in de omgeving van de Arica is aan vervanging toe. De werkzaamheden, die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in uw omgeving. Om de overlast in uw buurt te beperken, voeren we tegelijkertijd een aantal werkzaamheden uit.

Project WaterWeg

Omgaan met het nieuwe klimaat

Ons klimaat verandert. Dit betekent dat we vaker met stevige regenbuien te maken hebben dan in de vorige eeuw. De regenperiodes worden inmiddels ook afgewisseld met periodes van droogte. We moeten omgaan met dit nieuwe klimaat. Dat doen we door goed voorbereid te zijn en anders om te gaan met water. Dit wordt klimaatadaptatie genoemd.

 

De oorzaken van veranderend klimaat houden niet op bij onze landsgrenzen. De aanpak van de overlast dus ook niet. Vandaar dat ‘Brussel’ een Europees programma heeft opgezet: STAR2Cs (two seas/ twee zeeën). Via dit programma leren diverse gemeenten uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland van elkaars aanpak. De gemeenten leren van elkaars maatregelen en, minstens zo belangrijk, hoe bewoners en bedrijven het best worden betrokken bij de plannen en de besluiten die worden genomen. Ook leren we hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de initiatieven en ideeën die vanuit de samenleving komen.

 

Capels project WaterWeg

Capelle doet mee met dit Europese programma vanwege de hoge grondwaterstand die we hier kennen. Het project in Capelle heet WaterWeg en wordt betaald met een financiële bijdrage uit het STARS2Cs-programma van de Europese Unie. Ervaringen die in de Arica worden opgedaan, kunnen vervolgens elders in Capelle en zelfs in heel Europa worden toegepast.

 

Voorbeeldproject aan de Arica

Op 6 september zijn de bewoners geïnformeerd over dit project. De plannen moeten natuurlijk passen bij de buurt of straat. Waarom Arica? Arica wordt het Capels voorbeeldproject. Niet omdat in deze straat en de directe omgeving problemen zijn met wateroverlast. Er waren voor de Arica al reguliere werkzaamheden voor groot onderhoud gepland. Het moment willen we benutten om nog iets extra’s te doen in deze periode.

 

Onderzochte oplossingen

Het klinkt misschien alsof we zomaar wat gaan uitproberen en niet weten wat de gevolgen zullen zijn. Dat is niet zo. De klimaatverandering vraagt om vernieuwende maatregelen. Er is door universiteiten en onderzoeksbureaus op dit terrein al veel onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen om wateroverlast in wijken en buurten tegen te gaan. Diverse gemeenten passen deze oplossing al op beperkte schaal toe.

 

Meer weten?

Meer informatie over het Europese Project vindt u op deze website: https://www.interreg2seas.eu/en/star2cs

 

Straks vindt u hier het verslag van de informatiebijeenkomst van de bewoners.

 

 

Werkzaamheden Arica

 

De riolering in de omgeving van de Arica is aan vervanging toe. De werkzaamheden die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in uw omgeving.  Om de overlast in uw buurt te beperken, voeren we tegelijkertijd een aantal werkzaamheden uit.

 

Werkzaamheden zoals:

 • het aanleggen van een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool);
 • het plaatsen van ondergrondse (afval)containers, indien mogelijk;
 • het ophogen van de straat, waarbij zo veel mogelijk de bestaande stenen worden hergebruikt;
 • het optimaliseren van de parkeerruimte en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in de wijk;
 • het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte, waarbij hogere lichtmasten worden geplaatst, kapotte lichtmasten vervangen en de lampen door duurzame ledverlichting worden vervangen.

Daarnaast krijgen nutsbedrijven de mogelijkheid hun leidingen te vervangen of onderhoud aan hun leidingen te plegen.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereidende werkzaamheden

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Dirk van den Heuvel Stuur een bericht
010 - 284 8019maandag t/m vrijdag