Werkzaamheden Dalenbuurt-West

Wij investeren in uw wijk !
 • Vervangen riolering
 • Vervangen wegverharding
 • Hemelwater- en drainagestelsel
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vervangen groenvoorziening
De wijk Dalenbuurt-West is omsloten door Keerkring (Watergang), Atolpad, de Vallei, Oosterlengte, Moeseldal en Rijndal. Binnen deze begrenzing moet de riolering vervangen worden. Dit wordt aangepakt. Wij willen de inrichting van de buurt verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook het groen vervangen. Verder worden de afvalcontainers ondergronds geplaatst en wordt een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt de wijk een nieuwe kwaliteitsimpuls.

Voortgang

Begin 2018 heeft de gemeente de voorbereiding opgepakt. Bewoners ontvangen spoedig een informatiebrief waarin de start van de voorbereiding is aangekondigd. Tijdens de voorbereidingsfase organiseert de gemeente voor de bewoners een informatie- en inloopavond om de werkzaamheden toe te lichten. Uitnodigingen hiervoor sturen we tijdig toe. De datum hiervoor is nog niet bekend. De start van de werkzaamheden staat niet eerder gepland dan begin 2019.

 

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente gaat Stedin aan het werk met het vervangen van de gasleiding. Stedin informeert de bewoners hierover door middel van informatiebrieven.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding werkzaamheden

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Marcel HarlaarStuur een bericht
06-21704261010-2848737maandag t/m vrijdag