Werkzaamheden Dansenbuurt-Noord

 • Vervangen riolering
 • Aanleg hemelwater- en drainagestelsel
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Vernieuwen groen
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Ondergrondse containers waar mogelijk
De riolering in de Dansenbuurt Noord is aan vervanging toe, bij het vervangen van de riolering, wordt tevens een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat word weer opgehoogd naar het streefpeil, waarbij de verharding wordt hergebruikt. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en speelplaatsen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en wordt er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

Stedin (elektra) heeft hun aanpassingen aan de nieuwe infrastructuur onlangs uitgevoerd.

Evides (waterleiding) start in week 12-2019 met hun werkzaamheden die naar verwachting 2 maanden zullen duren. Evides informeert u binnenkort nader over hun werkzaamheden. Bijgevoegd is een tekening welke leidingen ze gaan vervangen.

 

Over de start van de werkzaamheden door de gemeente heeft u een brief ontvangen. Deze is toegevoegd als download.

 

Aannemer A.C. de Groot gaat op maandag 29 april starten met de werkzaamheden. Het streven is om voor het einde van 2019 gereed te zijn.

De bouwvak is vanaf week 30 (22 juli) t/m week 33 (16 augustus). De fasering en planning van de werkzaamheden is toegevoegd als download.

 

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer D. van Willigen, 010-284 8709 (email d.van.willigen AT capelleaandenijssel DOT nl) of het informatiecentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel, 14010.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • voorbereiding en aanbesteding

 • uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Dirk van den Heuvel
010 - 284 8019maandag t/m vrijdag