Werkzaamheden Kopspoor

Kopspoor vervangen riolering en wegonderhoud
 • Vervangen riolering
 • Wegonderhoud
 • Hemelwater- en drainagestelstel
 • Nieuw verlichtingsplan
De riolering in de kopspoor moet worden vervangen, tevens wordt hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij word de bestaande verharding hergebruikt en de straat opgehoogd naar streefpeil. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen.

Doe mee!

Bewonersbrieven voor het betreffende project zijn reeds verzonden waarin u uw ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar heeft kunnen maken. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd.

Groenwerkzaamheden

Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort. Tevens worden er plantvakken buiten de projectgrens meegenomen en deze voorzien van nieuwe beplanting.

Voortgang

Begin 2018 is de voorbereiding van het project opgestart. In de loop van de tijd word er nog een bewonersinformatie avond georganiseerd, de datum hiervan is op dit moment nog niet bekend. De uitvoering van het project staat gepland voor het derde kwartaal van 2019.

 

Inloopavond bewoners, 21 mei 2019.

Locatie Groenedijk 10 (Gemeentewerf).

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding project

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Glenn RuimwijkStuur een bericht
010-2848253maandag t/m vrijdagochtend