Werkzaamheden Lepelaarsingel

Wij investeren in uw wijk!
 • Vervangen riolering
 • Ophogen verhardingen
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vervangen groenvoorziening
 • Vervangen voetgangersbrug en visplaats
In de Lepelaarsingel is de riolering in slechte staat en zijn er ernstige verzakkingen. Dit wordt aangepakt. Wij streven ernaar de inrichting van de buurt te verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en wordt een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Verder worden de voetgangersbrug en visplaats vervangen. Hiermee krijgt deze wijk een nieuwe kwaliteitsimpuls.

Doe mee!

Bewonersbrieven voor het betreffende project zijn reeds verzonden waar u uw ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar kunt maken. In de loop van 2018 vind er een informatieavond plaats gevonden waarin het uiteindelijke plan wordt toegelicht.

Voortgang

In april 2018 hebben alle bewoners een informatiebrief ontvangen waarin de start van de voorbereiding is aangekondigd en heeft een informatieavond plaatsgevonden. Tijdens de voorbereidingsfase wordt er voor de bewoners een informatiebijeenkomst en/of inloopavond georganiseerd. Uitnodigingen hiervoor worden te zijner tijd toegezonden. De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2019.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding werkzaamheden

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Marcel HarlaarStuur een bericht
06-21704261010-2848737maandag t/m vrijdag