Werkzaamheden Librije - Nabucco

Wij investeren in uw wijk!
 • Vervangen riolering
 • Aanleg hemelwater- en drainagestelsel
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Vernieuwen groen
 • Vervangen verlichting
De riolering in de Librije, Nabucco, Rigoletto, Orfeo en Othello is aan vervanging toe. De werkzaamheden die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in de omgeving. Om de overlast te beperken, voeren we een aantal werkzaameden tegelijkertijd uit. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt. Als dat noodzakelijk is, worden lichtmasten vervangen.

Werkzaamheden zoals:

 • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool). Hiermee wordt voldoende hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Zo bereiden we ons voor op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien waar we in de toekomst mee te maken krijgen.
 • Hetplaatsen van ondergrondse (afval)containers, indien mogelijk.
 • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zoveel mogelijk de bestaande stenen.
 • Het optimaliseren van de parkeerruimte en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
 • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.

Daarnaast krijgen nutsbedrijven de mogelijkheid hun leidingen te vervangen of onderhoud aan hun leidingen te plegen.

Doe mee!

In een brief over het betreffende project zijn bewoners uitgenodigd ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar te  maken. Tijdens een bijeenkomst op 27 mei kunnen bewoners de conceptplannen inzien.

Voortgang

Half 2018 is de voorbereiding van het project gestart. De gesprekken met de Nutsbedrijven vinden nog plaatst. De startdatum van de uitvoering van het project is op dit moment nog niet bekend. Aangezien er andere projecten tegelijkertijd in uitvoering zijn in Schollevaar, moet afstemming met deze projecten plaatsvinden.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding project

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010-2848490Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag