Werkzaamheden Lofoten

Vervangen riolering en wegonderhoud in de Lofoten, Carolinen en Azoren
 • Vervangen riolering
 • Wegonderhoud
 • Hemelwater- en drainagestelsel
 • Nieuw verlichtingsplan
De riolering in de Lofoten, Carolinen en Azoren moet worden vervangen, tevens wordt hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij word de bestaande verharding herbruikt en de straat opgehoogd naar streefpeil. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen.

Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort. Tevens worden er plantvakken buiten de projectgrens meegenomen en deze voorzien van nieuwe beplanting.

 

Doe mee!

Er zijn informatiebrieven naar bewoners verstuurd over het project. In deze brief staat naast de informatie ook vermeld hoe u uw ideeen over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar kan maken. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd. De datum hiervan is nog niet bekend.

Voortgang

Begin 2018 is de voorbereiding van het project opgestart.
Op woensdag 27 februari 2019 is er een informatieve bewonersavond van 19.30-21.00 uur op de Gemeentewerf aan de Groenedijk 10 geweest.
Hierna is er op 13 maart 2019 nog een inloopavond waar u de (eventuele) aanpassingen na de bewonersavond kunt inzien.
De gemeente streeft ernaar om de werkzaamheden aansluitend aan de Hebriden uit te voeren. Eén en ander is wel afhankelijk van de nutspartijen.
Nutspartijen Evides (water) en Stedin (gas) gaan hun leidingen vervangen. Zij informeren u hierover zelf.
Naar verwachting starten deze werkzaamheden vanaf april.

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Start voorbereiding project

 • Start werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Dirk van den HeuvelStuur een bericht
010 - 284 8019maandag t/m vrijdag