Werkzaamheden Merelhoven 1-139

Onderhoudswerkzaamheden buitenruimte
 • Vervangen riolering
 • Hemelwater- en drainagestelsel
 • Ophogen en herstraten verharding
 • Vervangen openbaar groen
 • Vernieuwen openbare verlichting
De riolering in de Merelhoven moet worden vervangen, tevens wordt hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater worden afgevoerd naar de singel. Hierbij wordt de bestaande verharding hergebruikt en opgehoogd naar het streefpeil. De openbare verlichting wordt meegenomen in dit project. Groenwerkzaamheden Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. Hiervoor is een nieuw beplantingsplan gemaakt.

Voortgang

Het werk is aanbesteed en aangenomen door Hazebroek en Tamerus.

Hazebroek en Tamerus is een werkplan aan het schrijven en de planning aan het opstellen.

Het streven is om vanaf week 14-2018 te starten en de uitvoeringsduur wordt geschat op tien weken.

Het aanbrengen van planten en bomen kan pas in het aanstaande plantseizoen (vanaf oktober 2018) worden uitgevoerd.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Werkvoorbereiding aannemer

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Aanbrengen groen

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Dirk van den HeuvelStuur een bericht
010 - 284 8019maandag t/m vrijdag