Werkzaamheden Schildersvormenbuurt

 • Vervangen riolering
 • Aanleg hemelwater- en drainagestelsel
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Asfalt erfontsluitingswegen omvormen
 • Vernieuwen groen
 • Nieuw verlichtingsplan
De riolering in de Schildersvormenbuurt is aan vervanging toe, bij het vervangen van de riolering, wordt tevens een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat word weer opgehoogd naar het streefpeil, waarbij de verharding wordt hergebruikt. De asfalt erfontsluitingswegen (in de woonwijk) worden omgevormd naar betonstraatstenen. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en speelplaatsen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en wordt er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

De werkzaamheden aan de stadsverwarming (Eneco) en waterleiding (Evides) worden voorafgaand aan de werkzaamheden van de gemeente uitgevoerd. De communicatie hierover wordt ook door Eneco en Evides gedaan.

 

Na de bouwvak (circa week 34) zal de aannemer van de gemeente starten met zijn werkzaamheden.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • voorbereiding en aanbesteding

 • uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Dirk van den Heuvel
010-284 8019maandag t/m vrijdag