Wisselspoor, vervangen riolering

 • Vervangen riolering
 • Aanleg hemelwater- en drainagestelsel
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Vernieuwen groen
 • Nieuw verlichtingsplan
De riolering in de Wisselspoor en een deel van de Breedspoor is aan vervanging toe, bij het vervangen van de riolering, wordt tevens een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat word weer opgehoogd naar het streefpeil, waarbij de verharding wordt hergebruikt. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en speelplaatsen. Verder en wordt er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

De voorbereiding van het project zijn gestart.

Vooruitlopend hierop zijn de proefsleuven voor de kabels en leidingen gegraven.

Binnenkort worden er werkzaamheden voor de (bodem)onderzoeken ingepland.

In week 20 wordt de bewonersbrief bij u in de bus gedaan.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Werkzaamheden voorbereiding

 • Werkzaamheden uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

G.J. RuimwijkStuur een bericht
06 2296 4857(010) 284 8253ma. t/m vr.