Wormerhoek

Ruimte voor de toekomst
  • Ruimte voor initiatieven
  • Wonen en werken
  • Aantrekkelijke omgeving
  • Doe mee!
De Wormerhoek is een betrekkelijk klein gebied aan de oostrand van onze gemeente. Het gebied is in de jaren 80 gerealiseerd als bedrijvengebied en heeft zich ontwikkeld tot een gebied met diverse bedrijven, o.a. autobedrijven, een bouwmarkt en kantoren. In 2008 zijn aan de rand van Wormerhoek twee woontorens gebouwd. In de Structuurvisie 2030 is een toekomstperspectief geschetst van een combinatie van wonen en werken, omdat het gebied zich voor beide functies leent. Een vastgoedontwikkelaar heeft begin 2018 het gedeeltelijk leegstaande kantoorpand tegenover de Wormerhoekflats gekocht en heeft plannen om dit te transformeren naar woningen.

Doe mee!

In 2018 zijn gesprekken gevoerd met alle eigenaren over hun toekomstplannen.

De gesprekken hebben een goed beeld opgeleverd van de situatie op dit moment: Wormerhoek functioneert als een gebied waarin verschillende functies hun eigen plaats hebben: wonen, bedrijven en maatschappelijke functies.In de gesprekken zijn geen andere concrete initiatieven naar voren gekomen. De openbare ruimte en aanliggende particuliere terreinen zijn recent vernieuwd. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om een toekomstvisie/gebiedspaspoort voor geheel Wormerhoek op te stellen. Dat betekent niet, dat we ontwikkelingen uitsluiten. De ambitie, als genoemd in de Structuurvisie, blijft bestaan en wij blijven openstaan voor particuliere initiatieven en bekijken per initiatief of we medewerking willen en kunnen verlenen. De gesprekspartners zijn geinformeerd over de uitkomst van de gespreksronde.

De voorbereidingen voor de transformatie van Wormerhoek 14 gaan ondertussen door.  

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Tieke VerkerkStuur een bericht
06 - 11869901010 284 8781 maandag, dinsdag en donderdag