Locatiekeuze tijdelijke schoolhuisvesting

 

30 nov

Bij de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) krijgt onder meer de Eben Haëzerschool een nieuw gebouw. Voordat met de bouw van de nieuwe school kan worden begonnen, dient de Eben Haëzerschool tijdelijk op een andere plek te worden gehuisvest. Daarvoor is de keuze gevallen op de locatie aan de Lijstersingel, in de directe nabijheid van De Bouwsteen.

De zoektocht

In de zoektocht naar een geschikte locatie, zijn er drie kansrijke locaties besproken met de direct omwonenden. Dat ging om de locatie Beemsterhoek (Het Ontdekrijk+), Amandelpark en Lijstersingel (De Bouwsteen+).

 

De locatie Lijstersingel

De locatie aan de Lijstersingel biedt de beste mogelijkheden voor een verkeers- en kindveilige inpassing. Bovendien biedt het bestemmingsplan al mogelijkheden voor de plaatsing van een tijdelijk schoolgebouw.

 

Omwonenden hebben wel een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking. Met name de zorgvuldige inpassing van het gebouw, het schoolplein en de parkeerplaatsen is een belangrijk aspect, zodat de veiligheid van de kinderen niet in het geding is. Bovendien is geopperd om het schoolrooster af te stemmen op dat van de al aanwezige scholen, zodat de verkeersdruk kan worden verdeeld. De tijdelijke huisvesting mag in ieder geval NIET in het vernieuwde Lijsterpark komen.

 

Verdere uitwerking

Met die aandachtspunten gaan we aan de slag. De plannen voor de tijdelijke huisvesting – en de exacte positie daarvan - worden de komende weken verder uitgewerkt in samenwerking met de Eben Haëzerschool en De Bouwsteen.