Omwonenden denken mee over de toekomst van het Blinkertgebied

 

5 sep

Tijdens een bijeenkomst op 5 september 2017 in de Nieuwe Westerkerk hebben omwonenden hun ideeën en aandachtspunten voor de toekomst van het Blinkertgebied gedeeld.

 

Diverse ideeën zijn onder andere ingebracht over de toekomstige nieuwe appartementen, de inrichting van de buitenruimte en hoe we met kleine maatregelen het groengebied tussen het Blinkertgebied en de Algeraweg iets mooier kunnen maken dan het al is.

 

Ook hebben zij aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld een betere bereikbaarheid van het gebied met de bus en het geluid en fijnstof dat het drukke verkeer op de Algeraweg produceert.

 

De komende maanden wordt een concept gebiedspaspoort uitgewerkt. Naar verwachting wordt begin 2018 een tweede bijeenkomst georganiseerd, waarin het concept gebiedspaspoort wordt toegelicht en aangegeven hoe de eerdere opmerkingen zijn verwerkt.

 

Zodra het verslag van de bijeenkomst gereed is, wordt deze op de website geplaatst.