Planning

Deze gebiedsvisie kent ambitieuze, maar realistische plannen die een antwoord zijn op vraagstukken die soms al lang spelen. De gemeente doet met deze gebiedsvisie een uitnodiging aan andere partijen om mee te investeren in de kwaliteit van Centraal Capelle. Dit kan niet zonder dat de gemeente ook zelf investeert. Dat doen we primair in de openbare ruimte en infrastructuur en we dragen bij aan herstructureringsprojecten als deze niet rendabel zijn. De gemeente heeft alle ingrepen en projecten begroot. De gemeente heeft hiervoor voldoende middelen beschikbaar vanuit de reserve herstructurering en binnen de gemeentelijke begroting. De haalbaarheid van de gebiedsvisie is hiermee aangetoond. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten voor de komende jaren en de planning.

Het hart laten kloppen

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022

Bekijk de planning voor de CentrumXpeditie-projecten op CentrumXpeditie.nl.