Proclaimer

De gemeente Capelle aan den IJssel is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neem contact met ons op via capellebouwt AT capelleaandenijsel DOT nl en wij zullen zo snel als mogelijk reageren.

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

Privacy

Alle informatie die u ons in online formulieren verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Het bewaren kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Voor informatie over uw recht van inzage en/of wijzigen van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het onderdeel ‘privacy rechten’ op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het hierboven vermelde of over de site in het algemeen? Meld het via email: capellebouwt@capelleaandenijssel.nl

Copyrights

Het delen van informatie vermeld op deze site is toegestaan mits bronvermelding (www.capellebouwtaandestad.nl)  wordt opgenomen en de berichtgeving integraal wordt overgenomen.

 

Voor vragen over het (her)gebruik van informatie mailt u naar capellebouwt@capelleaandenijssel.nl

©2017 – Gemeente Capelle aan den IJssel